lägga lök på laxen

”Lägga lök på laxen”, är från 1500talet och började sin
väg som ”lägga lök på” men genom en allitteration så
lades ”laxen” dit för att få en bättre rytm.
Löken ansågs som skarp och frän i smaken och kunde
omöjligt göra någonting bättre. Från 1620 finns löken
omskriven såhär; ” läggia andra menniskior een
klack och een lök vppå baken och ährlige oskyldige
menniskior förtaala.” I dag har löken både positiv och negativ klang, men den ursprungliga innebörden är att förvärra, förbittra eller öka klandret mot någon.

Andra liknande uttryck är ”strö salt i såren” och ”lägga sten på börda”.

 

Broderat på linneväv eller råsiden med en kombination av siden och bomullstråd och växtfärgat tyg. 

Broderierna görs i en upplaga av fem exemplar,
alla gjorda för hand så variation i färg och trådval kan förekomma. 

2500 kr

Görs på beställning, 1 - 2 veckors leveranstid